Disclaimer

Žiadne zázračné metódy neexistujú. A aj keď prirodzené osvojovanie ako o ňom píšeme na tejto stránke je tá najpoctivejšia a najzázračnejšia metóda, ani ona nebude fungovať, ak nebudú naplnené podmienky jej funkčnosti, ktoré sú na tejto stránke podrobne popísané. My nie sme zodpovední za Vaše výsledky. Nemáme totiž dosah na naplnenie podmienok, za ktorých osvojovanie angličtiny bude fungovať. Nemáme ako zabezpečiť, aby ste e-maily, ktoré sme Vám poslali, aj čítali. Nemáme ako zabezpečiť, aby ste si linky v nich obsiahnuté naozaj otvorili a ich obsah pozreli. Jediný spôsob, akým sa dá zistiť, či to, čo hovoríme na našej stránke, je skutočne pravda, je vyskúšať to. Tým, ktorí tou cestou prešli, to fungovalo. Ale či to bude fungovať aj Vám, záleží na Vás. My sme na tejto stránke poskytli cenné a pravdivé informácie. Ako však budú využité, za to zodpovedá každý sám.