Frequently Asked Questions

Prečo by som mal sledovať práve vás?
V čom ste iní?
Viac ako 20 rokov sme boli špičkovými súkromnými učiteľmi angličtiny a celý tento čas sme sa snažili dospieť k maximálnej efektivite učebného procesu pre našich klientov. Väčšina našej výučby bola výučbou 1:1 - kde sme si s našimi klientmi vytvárali veľmi blízke vzťahy. Ponuka na tejto web stránke je kombináciou týchto dvoch vecí - maximálnej efektivity učebného procesu a bezprecedentnej oddanosti potrebám zákazníka - a to neposkytuje podľa nášho presvedčenia nikto iný na trhu. Viac informácií na túto tému nájdete v záložke ABOUT.
Aké používate metódy učenia? Z čoho vychádzate, čerpáte?
V prvom rade čerpáme zo svojich bohatých skúseností. Najmä pri výučbe 1:1 sa môže učiteľ dostať oveľa hlbšie do hlavy zákazníka, než pri výučbe v triede či v jazykovke. V tomto najlepšom možnom laboratóriu na výučbu cudzích jazykov sme strávili viac ako 30.000 hodín a tam sme poctivou prácou postupne prišli na to, čo v skutočnosti funguje a čo je len prázdny marketing. Počas viac ako 20 rokov našej praxe sme sa zoznamovali aj so svetovými trendmi vo výučbe cudzích jazykov a zistili sme, že to, na čo sme prišli vo svojej praxi, potvrdzujú špičkoví svetoví psychológovia a odborníci na výučbu cudzích jazykov a zlepšenie výkonu. Tak sme nakoniec dospeli k tomu, čo ponúkame na tejto web stránke. Výuková metóda, ktorá je nám najbližšia sa, nazýva Automatic Language Growth (ALG). Viac informácií na túto tému nájdete v záložkách GOLDEN TRIANGLE a ABOUT.
Funguje tento postup aj na iné jazyky?
Áno. Princípy, o ktorých hovoríme fungujú na osvojenie akéhokoľvek cudzieho jazyka. Rozdiel je len v tom, že angličtina má dnes oveľa väčšie možnosti - takmer na čokoľvek si človek spomenie takmer určite nájde v angličtine. To do tejto miery neplatí o žiadnom inom jazyku. V tomto zmysle je osvojenie angličtiny jednoduchšie. A samozrejme je tiež pravda, že angličtina je pre nás jeden z najľahších jazykov. Princípy sa však nemenia. Možno s malou výnimkou jazykov, ktoré nepíšu latinkou - zatiaľčo pri angličtine môže človek prakticky od začiatku aj čítať, pri arabštine či japonštine je dlho odkázaný len na počúvanie - pretože to je efektívnejšie než učiť sa najprv čítať. Viac o tom, ako funguje osvojovanie cudzích jazykov sa dočítate v časti GOLDEN TRIANGLE.
Funguje to aj keď nemám čas?
Problémom nie je čas, ale frekvencia. Frekvencia a vytrvalosť. Ak sa vám napríklad podarí venovať sa osvojovaniu angličtiny 6x do týždňa po 10 minút a takýchto týždňov sa vám podarí dať aspoň 40 do roka, určite dosiahnete výsledky, ktoré vás príjemne prekvapia. Chcete vedieť viac? Pozrite si záložku GOLDEN TRIANGLE.
S kým by som mohol trénovať rozprávanie?
Trénovanie rozprávania je trochu problematická vec. Výskum v oblasti osvojovania cudzích jazykov ukázal, že najlepšie výsledky - a prekvapivo aj v tom rozprávaní - dosiahli tí, ktorí ten nový jazyk najskôr iba počúvali a čítali. Nesnažili sa rozprávať, kým sa necítili dostatočne pohodlne na to, aby jazyk produkovali s ľahkosťou a bez premýšľania nad ním. Naopak tí, ktorí sa od začiatku snažili rozprávať, sa na dlhú dobu, alebo aj permanentne zasekli v tomto štádiu ťažko produkovaného, lámaného jazyka. Preto trénovanie rozprávania odporúčame len tým, ktorí sa v ňom už cítia pohodlne. To je aj dôvod, prečo na našej webstránke trénovanie rozprávania zatiaľ neponúkame. Výskum jasne ukázal, že cesta k aktívnym schopnostiam (rozprávanie a písanie) vedie cez tie pasívne (počúvanie a čítanie). Napriek tomu to máme v pláne. Viac o tom, ako funguje osvojovanie cudzích jazykov, sa dočítate v časti GOLDEN TRIANGLE.
Ako rýchlo sa naučím po anglicky keď vás budem sledovať?
To záleží najmä od toho, ako často a ako kvalitne sa osvojovaniu angličtiny budete venovať. Samozrejme platí, že čím častejšie, tým lepšie. Kvalita zas záleží od toho, aký zaujímavý je pre vás obsah toho, čo sledujete. V zásade platí, že najlepšie výsledky dosiahnete, ak bude ten obsah taký strhujúci, že zabudnete na to, že je v angličtine. Ale ako dlho potrvá než skutočne pocítite, že robíte pokroky, to nikto nevie. Jediný spôsob ako to zistiť, je vyskúšať to. Sme zvedaví na výsledky vášho experimentu. Každý sme predsa iný. Vyskúšajte a napíšte nám! Ak však dodržíte to, o čom na tejto web stránke hovoríme - prijmete pevné rozhodnutie, že to chcete a budete sa toho rozhodnutia držať - osvojovaniu angličtiny sa venovať aspoň 5-6x do týždňa - náš odhad je, že už po dvanástich takýchto týždňoch by ste mali pociťovať zlepšenie. O tom ako a prečo to funguje, sa viac dočítate v záložke GOLDEN TRIANGLE.
Prečo tvrdíte, že sa nemám učiť?
Lebo to nefunguje. A na to sme neprišli my - my sme v skutočnosti boli nielen fanúšikmi, ale aj protagonistami a propagátormi učenia! Postupne sme však začali stretávať stále viac ľudí, ktorí si angličtinu osvojili na veľmi dobrej úrovni a bez toho, že by sa ju učili. To sme nemohli ignorovať. Prišli na to ľudia, ktorí pozerali a pozerali a pozerali filmy a hrali a hrali a hrali videohry v angličtine, alebo čítali a čítali a čítali, a potom zrazu vedeli anglicky. Aj my sme voči tomu boli sprvu veľmi skeptickí. Ale chodiace dôkazy sa množili. Dnes je týchto ľudí celá hŕba - len odvetvie výučby angličtiny to nikdy neprizná, pretože by tým priznali, že sú nám k ničomu. Prišli na to aj odborníci - najväčšia autorita na výučbu cudzích jazykov - Dr. Stephen Krashen už v roku 1977 publikoval svoju prelomovú teóriu (The Input Hypothesis), v ktorej tvrdí, že učiť sa nefunguje, že jediná cesta ku kvalitnému osvojeniu cudzieho jazyka je jeho počúvanie a/alebo čítanie v kontexte, ktorý vnímame ako zaujímavý až strhujúci. Dr. J. Marvin Brown následne túto teóriu plne potvrdil v praxi a svoju metódu nazval Automatic Language Growth (ALG). Viac sa o tom dočítate v častiach GOLDEN TRIANGLE a ABOUT - Guru Board - Krashen/Brown.
Nie je gramatika podstatná pri učení sa jazyka?
Ľudia sú rôzni, majú rôzne skúsenosti a rôzne videnie vecí. Na túto otázku sú preto dve odpovede. V zásade môžeme povedať, že gramatika nie je nutnosťou. Každý z nás si predsa osvojil materinský jazyk dlho predtým, ako sa začal učiť gramatiku. Takmer žiadny Slovák sa nikdy neučil českú gramatiku a predsa tomu jazyku rozumieme prakticky na úrovni materinského. To isté platí o osvojovaní angličtiny. Keď sme učili angličtinu deti, ktoré už vedeli čítať, dali sme im najskôr čítať jednoduché príbehy. A potom ďalšie a ďalšie príbehy. Neučili sme ich žiadnu gramatiku. A potom, keď sme im dali gramatické cvičenia, ukázalo sa, že oni to všetko vedia - prirodzeným spôsobom si to osvojili z toho čítania. A to sa stane každému, kto bude čítať, alebo počúvať niečo, čo ho baví. Najlepšie až tak, že zabudne, že je to v cudzej reči. Pre týchto ľudí by bola gramatika zbytočnou záťažou a komplikáciou. Existuje však aj skupina ľudí, ktorí sú presvedčení, že bez gramatiky to nejde. Prípadne majú neodolateľné nutkanie sa v tom jazyku vŕtať. (A prečo je to tak?!?) A bez odpovedí na svoje otázky nie sú schopní efektívne napredovať. Pre týchto ľudí je gramatika naozaj potrebná. Ako vysvetľuje aj významný americký jazykovedec Dr. J. Marvin Brown - ľudia, ktorí sa do jazyka dostali týmto krvopotným analytickým postupom, sa už len ťažko od neho oprosťujú. Aj pre nich by bolo ideálne, keby svoju pozornosť dokázali venovať tomu, čo sa v tom jazyku deje a nie jazyku samotnému. Nie všetci to však dokážu. Pre týchto ľudí je tu náš eBook Koniec anglickej gramatiky, kde je to vysvetlené tak, aby to pochopili raz a navždy a už sa tomu nemuseli venovať. Táto kniha je určená aj študentom - od nich školský systém často vyžaduje explicitné gramatické poučky a podobne. Zároveň je táto kniha určená aj ich učiteľom, lebo mnohí z nich naozaj ovládajú len tie poučky a naša kniha im ponúka aj skutočné pochopenie fungovania anglickej gramatiky. Viac sa dočítate v záložke GOLDEN TRIANGLE a v eBooku Koniec anglickej gramatiky.
Prečo ponúkate učebnicu gramatiky keď hovoríte, že gramatiku sa učiť netreba?
Lebo existuje aj skupina ľudí, ktorí sú presvedčení, že bez gramatiky to nejde. A tiež študenti - od nich školský systém často vyžaduje explicitné gramatické poučky a podobne. A potom sú tu ešte učitelia. Ktorých mnohí naozaj ovládajú len tie poučky a naša kniha im ponúka aj skutočné pochopenie fungovania anglickej gramatiky. Pre týchto ľudí je gramatika naozaj potrebná. Ako vysvetľuje aj významný americký jazykovedec Dr. J. Marvin Brown - ľudia, ktorí sa do jazyka dostali krvopotným analytickým postupom, sa už len ťažko od neho oprosťujú. Aj pre nich by bolo ideálne, keby svoju pozornosť dokázali venovať tomu, čo sa v tom jazyku deje a nie jazyku samotnému. Nie všetci to však dokážu. Pre týchto ľudí je tu náš eBook Koniec anglickej gramatiky, kde je to vysvetlené tak, aby to pochopili raz a navždy a už sa tomu nemuseli venovať. Viac sa dočítate v záložke GOLDEN TRIANGLE a v eBooku Koniec anglickej gramatiky.