Robme v jazykoch to, čo reálne funguje!

Dosť bolo učenia
angličtiny!

Aplikujme konečne výsledky skutočného výskumu
v psychológii a výučbe jazykov!

The Lies

Odvetvie výučby angličtiny vás desaťročia presviedča, že:

 • musíš sa učiť
 • musíš prekladať
 • musíš vycestovať
 • musíš sa učiť z kníh
 • musíš mať učiteľa
 • musíš sa učiť "slovíčka"
 • nemáš dobrú pamäť
 • nemáš "talent na jazyky"
 • nesmieš robiť chyby
 • musíš ovládať gramatické poučky
 • si príliš starý
 • zachránia ťa "zázračné" metódy

Chcem vedieť viac


The Truth is Simple

K efektívnemu osvojeniu angličtiny naozaj potrebuješ len tri veci.

THE GOLDEN TRIANGLE

of Language Acquisition

Chcem vedieť viac

Vitajte vo svete,
kde to funguje!

Podopreté poctivým výskumom a svetovými autoritami

Psychológia

Dr. Jordan Peterson
Cieľ a Zodpovednosť
Dr. Martin Seligman
Positive Psychology

Osvojovanie jazykov

Dr. Stephen Krashen
The Input Hypothesis
Dr. James Marvin Brown
Automatic Language Growth

Výučba angličtiny

Projekt Magnificent Dragonflies bol založený špičkovými súkromnými učiteľmi angličtiny s bohatými mnohoročnými skúsenosťami.

Viac ako len jazyk

Transformation

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Čiže ak si chceš osvojiť novú reč, musíš sa stať novým človekom. Osvojenie si nového jazyka obsahuje nielen nutnosť, ale aj úžasnú príležitosť k osobnej transformácii. Osvojenie si cudzieho jazyka je veľmi komplexná znalosť, ktorá si vyžaduje zacielenie, sústredenie, vytrvalosť. A teraz si predstavte, že zistíte, že vám to funguje. Predstavte si, že toto nasadenie, nastavenie a sebavedomie následne prenesiete do niečoho iného - zrazu zistíte, že sa dokážete naučiť čokoľvek. Vďaka novému jazyku a zázraku osobnej transformácie, s ktorou ti pomohol, sa staneš nezastaviteľným.

Education

Angličtinou dnes hovorí asi 1,5 miliardy ľudí, čo je asi 20% svetovej populácie. Pre týchto ľudí existuje nepredstaviteľne obrovská ponuka informácií. Pochopiteľne v angličtine. Wikipedia v slovenčine k dnešnému dňu neobsahuje ani 4% hesiel Wikipedie v angličtine. Wikipedia v češtine obsahuje asi 7,5% počtu hesiel tej v angličtine. A potom je tu rozsah tých hesiel. Schválne - kliknite si na tieto dve slová Švédsko vs Sweden. Vidíte ten rozdiel? A potom je tu Google. Neviete to v slovenčine nájsť? A skúsili ste v angličtine? Na YouTube dnes visia stovky miliónov videí na stovky tisíc tém. Väčšina z nich v angličtine. Ani nehovoriac o internetových či klasických televíznych kanáloch, ktoré vysielajú v angličtine. Nie je to však len internet. Väčšina kníh, ktoré boli napísané v angličtine, alebo boli do nej z iných jazykov preložené, nebudú v slovenčine či češtine nikdy vydané. Z toho vyplýva, že ak sa seriózne zaujímate takmer o čokoľvek - angličtina je pre vás nutnosťou.

Information

Kto ovláda angličtinu, má tú úžasnú a vzácnu možnosť vytvárať si na to, čo sa deje vo svete, svoj vlastný názor. Kto ovláda angličtinu, má tú úžasnú a vzácnu možnosť z procesu prijímania informácií zo zahraničia vyčiarknuť úslužného slovenského novinára vždy ochotného a pripraveného prekrútiť pôvodnú informáciu v prospech toho, kto mu za to platí.

MAGNIFICENT DRAGONFLIES´ CLUB

Pre tých, čo sa rozhodli lietať

Prinášame unikátny program osvojovania angličtiny
založený na skutočnom výskume a zdravom rozume.

Chcem vedieť viac