Guru Board


Dr. Jordan Peterson

Prof. Dr. Jordan B. Peterson je kanadský psychológ a profesor psychológie na Torontskej univerzite a jedna z najvýznamnejších osobností našej doby.

Jeho základnou tézou je prijatie životnej zodpovednosti. Pochlap sa a príjmi zodpovednosť za svoj život! Prestaň fňukať! Nie si zďaleka prvý, kto prišiel na to, že život je tragédia. A ak nechceš, aby sa ti z tragédie stal peklom, daj si cieľ a choď za ním najlepšie ako vieš a ja ti garantujem, že sa to zlepší. Ak nevieš kde, začni tým, že si upraceš izbu. Denný režim. Predtým, než pôjdeš bojovať za lepší svet, si najprv pozametaj pred vlastným prahom.

“I'm trying to explain to people
why it's necessary to live an upstanding and noble
and moral and truthful and responsible life
and why there's hell to pay if you don't do so.”
Dr. Jordan Peterson

Knihy Dr. Petersona 12 Rules for life za prvý rok a len v angličtine predalo viac ako 3 milióny kusov. Kniha sa rýchlo stala svetovým bestsellerom - dokonca bola veľmi rýchlo preložená aj do takého mini jazyka ako je slovenčina - 12 pravidiel pre život. Jeho turné po 45-tich mestách navštívilo takmer 200.000 ľudí. A napriek tomu, že mal prísť nejaký psychológ dve a pol hodiny rečniť a hovoriť ľuďom nie práve príjemné veci, zakaždým bolo beznádejne vypredané.

Ako sa z neho stala najväčšia hviezda intelektuálneho neba západného civilizačného okruhu dnešnej doby? Jordan Peterson bol predsa najskôr iba psychológ. Plus prednášal na Torontskej univerzite. Ale jeho prednášky boli tak zaujímavé a prínosné, že jeho študenti si ich začali natáčať a vešať na YouTube. Tieto videá mali najskôr státisíce, neskôr milióny zhliadnutí.

Jeho hviezda vystúpila ešte vyššie keď si dovolil vystúpiť proti kanadskému zákonu C-16, ktorý neuveriteľným spôsobom zasiahol do slobody slova. V Kanade progresivizmus dospel do takej miery, že sa človek môže na dennej báze prikloniť k akémukoľvek z desiatok vymyslených "pohlaví". To však nie je všetko - to už sa v Kanade berie ako samozrejmosť. Novinkou, ktorú zákon priniesol bolo, že ktokoľvek, kto sa bude prihovárať jedincovi, ktorý práve prijal niektorú z týchto “identít”, je povinný (!) oslovovať ho spôsobom, aký si tento jedinec určil. Peterson sa jednoznačne vyjadril, že tento zákon nebude rešpektovať, pretože ho nikto nemôže nútiť hovoriť niečo, čo sa mu protiví. Jeho reč v kanadskom senáte sa stala medzinárodnou senzáciou.

Postaviť sa v čase politickej korektnosti na stranu slobody slova chce naozaj veľkú odvahu. Peterson sa však vyjadruje tak jasne a vecne, že sa nenašiel nikto, kto by mu dokázal kvalifikovane oponovať. Následne ho do svojej relácie pozvala ostrieľaná, radikálne progresívna moderátorka britskej stanice Channel 4, Cathy Newman. Evidentne sa domnievala, že Peterson bude ľahkou korisťou. Výsledkom však bola jej ťažká potupa a virálne video, ktoré si na YouTube za dva roky pozrelo 24 miliónov ľudí. A Peterson-ova hviezda narástla ešte viac, keď si ho následne do svojej Talk Show pozval Bill Maher.

Žijeme v dobe kedy nás opäť nútia mať rovnaký názor. Ten jediný správny. Vraj utláčame sexuálne menšiny, belosi sú rasisti, ženy zarábajú menej, byť mužom je zlé, sme nehodní a musíme sa zmeniť atď. Goebbelsovská stokrát zopakovaná lož sa stáva pravdou - argumenty nie sú potrebné. A málokto sa opováži ozvať pretože dobre vie, čo mu hrozí: najprv onálepkovanie (kontroverzný, ultrapravicový, konšpirátor, fašista etc.) a následne vylúčenie z verejného priestoru, vymazanie zo sociálnych a mainstreamových médií, strata reputácie, strata zamestnania, mediálna či policajná šikana, strata slobody, majetku...

Základná premisa jeho globálneho bestselleru 12 Rules for Life znie: Postav sa vzpriamene a vypni hruď! To má ďalekosiahle implikácie. Napríklad to znamená aj to, že si máme stáť za svojím názorom. Jasne ho vyjadriť a stáť si za ním. A to je presne to, čo Peterson exemplárne robí.

Všetky pokusy o jeho diskreditáciu dopadli vždy rovnako - jeho vecné argumenty vždy víťazia nad fanatickým progresivizmom. Zakázať ho nemôžu - nevedia na neho navliecť nič, čo by sa aspoň vzdialene podobalo nejakému trestnému činu, či názoru. V diskusii sa ukázal byť neporaziteľný (s titulkami). Jeho videá majú desiatky miliónov pozretí. Jeho knihy sa predávajú ako teplé rožky. Ľudia ho milujú až príliš na to, aby ho mohli - tak ako to urobili mnohým iným - proste vymazať z YouTube, FaceBook-u, Twitter-u.

To, čo Peterson hovorí, pomohlo a pomáha miliónom ľudí žiť lepšie životy. Peterson priebežne dostáva desiatky tisíc dojemných ďakovných listov. A pomohol aj nám.

Wiki stránka o Dr. Petersonovi v angličtine
Wiki stránka o Dr. Petersonovi v češtine (väčší rozsah ako slovenská verzia)
Webstránka Dr. Petersona

Rozbaliť Rozbaliť

Dr. Martin Seligman

Prof. Dr. Martin Seligman je americký psychológ, profesor psychológie na University of Pennsylvania, autor viacerých populárnych kníh a jeden z najvýznamnejších psychológov dnešných čias.

It turns out that the skills of happiness -
the skills of the pleasant life,
the skills of engagement, the skills of meaning -
are different from the skills of relieving misery.
Dr. Martin Seligman

Často a právom býva označovaný za otca tzv. Positive Psychology. Dr. Seligman počas svojej klinickej praxe prišiel na to, že ľudia, ktorým pomohol zbaviť sa napríklad depresií, sa nestali šťastnými, iba prázdnymi.

Preto prijal iný prístup - namiesto koncentrovania sa na choroby, obrátil svoju pozornosť na psychické zdravie. Čo majú spoločné tí, ktorí v živote najviac prekvitajú? A môžeme sa to od nich naučiť? A prišiel na to, že áno. Tak vzniklo - dnes už celé hnutie pozitívnej psychológie, ktoré dnes už stovkám tisícom ľudí pomohlo zlepšiť ich život.

Wiki stránka o Dr. Seligmanovi v angličtine
Wiki stránka o Dr. Seligmanovi v češtine (väčší rozsah ako slovenská verzia)
Webstránka Pennsylvánskej univerzity, kde si môžete okrem iného urobiť test svojich silných stránok (VIA Survey of Character Strengths)

Rozbaliť Rozbaliť

Dr. Stephen Krashen

Dr. Stephen D. Krashen je najvýznamnejší americký a zrejme aj svetový lingvista už niekoľko ostatných desaťročí. Je autorom viac ako 486 odborných publikácií najmä v odboroch osvojovania jazykov a bilingválneho vzdelávania.

Známym sa stal v roku 1977 publikovaním svojej dodnes najznámejšej teórie - The Input Hypothesis.

“We acquire spoken fluency not by practicing talking,
but by understanding input.”
Dr. Stephen Krashen

Dr. Krashen si všimol, že deti, ktoré prišli so svojimi rodičmi do Ameriky a učili sa angličtinu ako cudzí jazyk, dlho a zanovite nechceli rozprávať. A nie jedno, ale všetky.

Súčasne si uvedomoval, že to nie je tým, že by nad jazykom rozmýšľali - to predsa deti nerobia - nevedia nič o podmete a prísudku...

A o detskej motivácii vieme, že je buď spontánna, alebo žiadna. Čiže dieťa sa bude venovať len niečomu, čo ho v tejto chvíli baví a zaujíma. Dieťa nerozumie tomu, že by sa malo niečomu venovať.

Z toho Krashen vyvodil, že cudzí jazyk si dokážeme efektívne osvojiť len a jedine v prípade, ak sme mu opakovane vystavovaní v situáciách, ktoré sú pre nás zrozumiteľné a zaujímavé.

Čiže žiadne memorovanie, žiadny dril, žiadne cvičenia, žiadna gramatika, žiadne “slovíčka” - nič z toho tieto deti nerobili a napriek tomu si nový jazyk osvojili rýchlo a na úrovni svojho materinského.

Dr. Krashen však prišiel ešte na jednu podmienku: Veľmi dôležité je aj to, ako sa dieťa v tých situáciách cíti - jednoducho povedané - ak je “v pohode” - budú také aj jeho výsledky.

Neskôr svoju teóriu Dr. Krashen ešte nadstavil. Pôvodná teória hovorila, že ten input musí byť comprehensible - zrozumiteľný. Časom sa však prišlo na to, že ešte lepšie je, ak je ten input priam compelling - teda strhujúci.

Takýto input nás totiž dostáva do stavu flow. Do stavu s-plynutia s tým, čo sledujeme. Čas sa spomalí, či zastaví a my, zabudnúc na to, že je to v inom jazyku, len fascinovane sledujeme. O stave flow viac hovoria ďalšie osobnosti nášho Guru Board - Dr. Martin Seligman a Dr. Csikszentmihalyi.

Krashenovu Input hypothesis v praxi jasne potvrdil Dr. J. Marvin Brown, ktorý je tiež súčasťou nášho Guru Board.

V ostatných rokoch sa Dr. Krashen priklonil ešte k osvojovaniu cudzieho jazyka prostredníctvom dobrovoľného rozsiahleho čítania. Dať deťom knižky, ktorým viac-menej rozumejú a baví ich čítať ich, robí zázraky. To nakoniec plne potvrdzuje aj naša prax výučby angličtiny.

Wiki stránka o Dr. Krashenovi
Wiki stránka o Input hypothesis
Krátky, ale presvedčivý článok Dr. Krashena o Compelling Input

Rozbaliť Rozbaliť

Dr. J. Marvin Brown

Dr. James Marvin Brown bol významný americký lingvista, ktorý hovoril dvadsiatimi jazykmi - okrem iných čínsky (mandarin), japonsky, vietnamsky, ale legendárnou bola jeho thajčina - po telefóne vraj ani Thajci nerozpoznali, že sa nerozprávajú s Thajcom. A pritom sa ju začal učiť ako dospelý.

Dnes ho však poznáme najmä ako autora metódy nazvanej Automatic Language Growth a autora prelomových štúdií, ktoré v praxi ukázali, že ľudia s vekom nestrácajú schopnosť osvojiť si cudzí jazyk na plynulej úrovni, a že jediné, čo je k tomu potrebné, je prestať sa učiť.

Brown sa najskôr počas Druhej svetovej vojny v armáde naučil čínsky (mandarin), neskôr na University of California študoval thajčinu, ktorej štúdiu a výučbe sa venoval takmer po celý zbytok svojho života.

Dr. Brownovi vždy išlo o to, nájsť spôsob, ako by si dospelí mohli osvojiť cudzí jazyk na plynulej úrovni. Počas svojich dlhodobých pobytov v Thajsku vyskúšal najprv tradičné metódy, aké poznal z armády a vysokej školy. Tie však napriek jeho veľkej snahe nefungovali.

A tak sa vrátil k rysovacej doske a zoznámil sa s revolučnou teóriou Dr. Krashena, ktorá tvrdila, že “jazyky sa učíme prostredníctvom porozumenia posolstvám (messages) a nijakým iným spôsobom. Žiadne memorovanie, žiadne precvičovanie a žiadne rozprávanie.”

Dr. Krashen (ktorý je tiež súčasťou nášho Guru Board) si totiž uvedomil, že deti, ktoré sú ponorené do nového jazykového prostredia, dlho nerozprávajú. Iba počúvajú a sledujú. Preto od nich prestal vyžadovať, aby rozprávali. A oni začali samé - keď nastala tá správna chvíľa a mali už cudzí jazyk podvedome dostatočne zmapovaný a zvládnutý na to, aby mohli rozprávať pohodlne.

Dr. Brown bol touto teóriou tak ohromený, že vo svojej rozsiahlej praxi zašiel ešte ďalej - svojim dospelým študentom v podstate zakázal, aby rozprávali. A vystavil ich stovkám hodín sledovania rozprávajúcich sa Thajcov. Výsledok?

Už o pár rokov začali študenti v tejto skupine rozprávať plynule thajsky na úrovni akú on sám dosiahol až po niekoľkých desaťročiach strávených v Thajsku. Bez akéhokoľvek nácviku a učenia sa.

Avšak študenti, ktorí sa od začiatku snažili rozprávať skončili tak, ako to poznáme z jazykových škôl - jazyk, ktorý produkovali bol lámaný a nedokonalý. A rovnako dopadli aj tí, ktorí sa jazyk snažili na-učiť - písali si poznámky, vyhľadávali slovíčka, pýtali sa otázky týkajúce sa jazyka…

Výsledky Dr. Browna hovoria jasnou rečou: Ľudia s pribúdajúcim vekom nestrácajú schopnosť efektívne si osvojiť akýkoľvek cudzí jazyk na plynulej úrovni. Problémom v skutočnosti nie je niečo, čo vraj dospelí stratili, ale to, čo v dospelosti získali - analytické myslenie.

Deti cudzí jazyk prijímajú priamo - cez situácie, v ktorých ho vnímajú. Na rozdiel od dospelých nový jazyk neanalyzujú, neprekladajú, nikdy sa nebifľujú žiadne slovíčka. Deti v podstate sledujú tú situáciu - nie ten jazyk.

A keď sa ten proces neskôr otočí, a oni nový jazyk začnú produkovať, deti ten jazyk produkujú tak, ako si ho osvojili - priamo. Bez použitia analytického myslenia. To je pravý dôvod, prečo v ňom vedia tak rýchlo dosiahnuť plynulosť.

Keďže nemajú rozvinuté rozumové schopnosti a analytické myslenie, tak ho nepoužívajú. A to je ten najefektívnejší spôsob na osvojenie cudzieho jazyka, aký poznáme.

Metóda, ktorú Dr. Brown týmto spôsobom vynašiel, neskôr nazval Automatic Language Growth (ALG).

Wiki stránka o Dr. Brownovi
Webstránka venovaná ALG - metóde, ktorú Dr. Brown vynašiel, kde si môžete dokonca bezplatne stiahnuť 14-stranový eBook Dr. Browna - LEARNING LANGUAGES LIKE CHILDREN

(Pozn.: stiahnutie súborov/eBookov momentálne nefunguje na prehliadači Chrome, odporúčame použiť prehliadač Firefox, Edge alebo Safari.)

Rozbaliť Zbaliť